Un program de 5 ani de studierea Bibliei și cărți selectate de Ellen White

STUDIU BIBLIC ZILNIC – APRILIE

01. Deuteronom 18
02. Deuteronom 19
03. Deuteronom 20
04. Deuteronom 21
05. Deuteronom 22
06. Deuteronom 23
07. Deuteronom 24
08. Deuteronom 25
09. Deuteronom 26
10. Deuteronom 27
11. Deuteronom 28
12. Deuteronom 29
13. Deuteronom 30
14. Deuteronom 31
15. Deuteronom 32
16. Deuteronom 33
17. Deuteronom 34
18. Iosua 01
19. Iosua 02
20. Iosua 03
21. Iosua 04
22. Iosua 05
23. Iosua 06
24. Iosua 07
25. Iosua 08
26. Iosua 09
27. Iosua 10
28. Iosua 11
29. Iosua 12
30. Iosua 13

 

STUDIU SPIRITULUI PROFETIC SĂPTĂMÂNAL :  FAPTELE APOSTOLILOR – ELLEN G.WHITE

31 Martie – 6 Aprilie :
Capitolul 19 – Iudei și neamuri
Capitolul 20 – Proslăvirea crucii

7 – 13 Aprilie :
Capitolul 21 – În ținuturile mai depărtate
Capitolul 22 – Tesalonic

14 – 20 Aprilie :
Capitolul 23 – Berea și Atena

21 – 27 Aprilie :
Capitolul 24 – Corint

28 Aprilie – 4 Mai :
Capitolul 25 – Epistolele către Tesaloniceni