Cele 10 porunci – Exod 20

Porunca 1-a :
2.Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
3.Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Porunca 2-a :
4.Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5.Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6.şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Porunca 3-a :
7.Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

Porunca 4-a :
8.Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9.Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
10.Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11.Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Porunca 5-a :
12.Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Porunca 6-a :
13.Să nu ucizi.

Porunca 7-a :
14.Să nu preacurveşti.

Porunca 8-a :
15.Să nu furi.

Porunca 9-a :
16.Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Porunca 10-a :
17.Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

LEGEA MORALA A LUI DUMNEZEU | Pastor Aristide Doroftei
Etichetat pe: