“Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot de a văzut. Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Apocalipsa 1, 1-3

Mulţi au cultivat ideea că Apocalipsa este o carte sigilată şi de aceea nu-şi vor lua timp pentru a studia tainele ei. Ei spun că trebuie să-şi concentreze atenţia asupra splendorilor mântuirii şi că tainele descoperite lui Ioan pe insula Patmos nu merită tot atâta consideraţie ca acestea.

Însă Dumnezeu nu priveşte Cartea Apocalipsei în felul acesta. El declară: “Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” Apocalipsa 22, 18-19

Cartea Apocalipsa descoperă omenirii ce a fost, ce este şi ce urmează să se petreacă; ea e destinată pentru informarea noastră asupra cărora vine sfârşitul acestei lumi. Ea ar trebui studiată cu teamă sfântă. Suntem privilegiaţi să cunoaştem lucrurile care sunt pentru învăţătura noastră. Tratăm noi însă Cuvântul lui Dumnezeu cu respectul care I se cuvine şi cu recunoştinţa pe care I-ar plăcea să o vadă? “Toată Scriptura este insuflata de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3, 16-17.

APOCALIPSA – O CARTE DESCHISĂ | Pastor Octavian Cureteu
Etichetat pe: